Navigácia

Obsah

Od roku 2022 začala obec Boldog vydávať svoj obecný časopis s názvom BOLDOG o nás - pre nás.

Vychádza zatiaľ dvakrát do roka.

Evidenčné číslo: EV 6047/22

Vydavateľ: Obec Boldog, Boldog 89, IČO: 00 305 863

 

 

Aktuálne vydanie časopisu