Navigácia

Obsah

Kultúrne pamiatky

 

Mariánsky kostol
Veľmi zaujímavou, ba dokonca unikátnou historickou pamiatkou obce Boldog, je kostolík s románskymi základmi. Starobylá legenda hovorí, že kostol dala na románskych ruinách postaviť svätá Alžbeta, dcéra kráľa Ondreja II. manželka markgrófa Ľudovíta Durínskeho. Túto legendu potvrdzuje aj vizitácia arcibiskupa Batthyániho z roku 1781. V interiéri kostolíka sa nachádza aj prekrásna Románska krstiteľnica.

Rímska doska
Pozoruhodný objav bol uskutočnený pri poslednej renovácii kostolíka v júni roku 1976. Hneď v prvej fáze renovácií, po odstránení omietky na južnej stene nad starým zamurovaným románskym vchodom z pôvodnej sakristie, sa našla vápencová doska s rozmermi 175 x 76 x 18 cm. Po dôkladnom odstránení omietky sa na doske objavil dobre čitateľný nápis:

Q ATILIVS
SP.F.VOT.PRI
MVS.INTER R EX
LEG XV.IDEM.
NEGOTIATOR.AN
LXXX. H S E
Q.ATILIVS COCIA
TUS.ATILIA Q L EAV
STA.PRIVATUS.ET
MARTIALIS.HERED
P
L

Podľa dr. Titusa Kolníka nápis v preklade znamená:

Quintus Atilius Primus, syn Spuriov z tribuy Voturiovskej. Tlmočník XV. légie, centurio a obchodník. Žil 80 rokov, tu je pochovaný. Quintus Atilius Cogitatus, Atilia, Quintova prepustenkyňa Fausta Privatus a Matialisovi dedičia. Prepustenci nechali postaviť. 

Tento nález je veľmi výnimočný, pretože ide o najstaršiu písomnú zmienku tohto druhu na Slovensku. Naviac údaje obsiahnuté v tomto nápise tvoria jedinečný prameň k dejinám Slovenska v prvom storočí po Kristovi. 
Náhrobok bol postavený v deväťdesiatych rokoch prvého storočia, alebo ešte neskôr, v tridsiatych rokoch druhého storočia po Kristovi. Tieto údaje sú známe, pretože légia v ktorej stotník Q. Atilius slúžil – mala podľa istých analytických informácií dvakrát stále sídlo v Carnunte a okolí, teda v okolí dnešnej Bratislavy ( v rokoch 70 - 138). Podľa toho musel majiteľ náhrobku žiť a umrieť v týchto rokoch. 

Kostol Nanebovzatia Panny Márie s náhrobkom rímskeho stotníka

 

krst pomnik