Navigácia

Obsah

Názov obce

Obec nesie svoj terajší názov len od roku 1960. Ak nahliadneme do histórie, zistíme, že mala niekoľko rozličných názvov. Obec sa spomína už v roku 1245 pod názvom TULWEJ (Tolvaj), ďalšia zmienka z roku 1276 o nej hovorí ako o THOLUOY, a v roku 1328 ju spomínajú ako TUULWAY. Názov obce sa počas stáročí menil, až dospel do dnešnej podoby BOLDOG.

mapa-B