Navigácia

Obsah

Presný rok založenia dobrovoľného hasičského zboru obce Boldog nie je známy, nakoľko sa nezachovala kronika z týchto čias. Z 30-tych rokov minulého storočia však existujú písomnosti o aktívnej činnosti hasičov v našej obci až do roku 1992. Po 6-ročnej nečinnosti sa v roku 1998 začala písať novodobá história hasičského športu. Svoju súdržnosť prejavili členovia DHZ viackrát - či išlo o zásah pri požiaroch, pomoc pri povodniach i v okolitých obciach, organizovaním hodových zábav a pohárových súťaží" O putovný pohár starostu obce Boldog ". Každoročne sa družstvo mužov a žien aktívne zúčastňovalo pohárových súťaží, previerok pripravenosti a taktiež reprezentuje našu obec i v zahraničí.

V súčasnosti je DHZ Boldog obecným hasičským zborom, ktorý okrem športovej činnosti vykonáva aj úlohy vyplývajúce z jeho zaradenia v rámci celoslovenského rozmiestnenia síl a prostriedkov. Zároveň je DHZ Boldog zaradený do kategórie "B" v členení Integrovaného záchranného systému SR.

Členovia DHZ Boldog sú aktívni nielen na území obce a sú významnou oporou miestnej samosprávy, ale aktívne zasahujú aj v prípade privolania Operačným strediskom HaZZ SR.

Zároveň sa každročne členovia zúčastňujú zdokonaľovacej prípravy, cvičení a previerkovej činnosti.

 

 

Modlitba hasiča

Nech kdekoľvek požiar planie,
ja splním svoju povinnosť.
Životy spasiť Pane, daj že mi sily dosť.

V náruči vyniesť' dieťa, kým ešte nevyprší čas,
ale aj starca, matku ktorá má sivý vlas.

Na stráži stojím stále, pretože povolaný som,
životy chrániť svojich, blížneho, jeho dom.

Ak z Tvojej vôle má sa stať, že sám pritom život
stratím, požehnaj Pane, mojej rodine, a láskavou
rukou vráť im,čo pri plnení poslania som iným dal.

Amen

 

Testovanie 2021

Požiar PD Senec 2021

Taktické cvičenie 2021