Navigácia

Obsah

Daň z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k DZN Stiahnuté: 665x | 24.08.2018

Potvrdenie o podaní priznania k DZN Stiahnuté: 450x | 24.08.2018

Poučenie k DZN Stiahnuté: 474x | 24.08.2018

Stavebné tlačivá

Návrh na vklad FO Stiahnuté: 367x | 27.11.2018

Návrh na vklad PO Stiahnuté: 836x | 27.11.2018

Návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 453x | 22.08.2018

stavebné povolenie ČOV Stiahnuté: 789x | 22.08.2018

Zápis stavby do r.1976 Stiahnuté: 608x | 27.11.2018

žiadosť o drobnú stavbu Stiahnuté: 547x | 24.08.2018

žiadosť o kolaudáciu Stiahnuté: 603x | 21.08.2018

Žiadosť o predĺženie stavebného povolenia Stiahnuté: 519x | 24.08.2018

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 585x | 24.08.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 611x | 22.08.2018

žiadosť o výrub stromov Stiahnuté: 416x | 24.08.2018

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 454x | 22.08.2018

Evidencia obyvateľstva

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 470x | 24.08.2018

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt Stiahnuté: 507x | 24.08.2018

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt Stiahnuté: 480x | 24.08.2018

Súhlas s prihlásením občana na pobyt Stiahnuté: 458x | 24.08.2018

Stránka

  • 1