Navigácia

Obsah

Volby

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Informácia pre voliča

Informácia pre voliča, právo voliť

Voľby NR SR.docx

Právo voliť

právo voliť

voľby do NR SR.docx

zverejňovanie elektr.adresy

zverejnenie elektronickej adresy

voľby do NR SR.docx

Voľby prezidenta SR

Vyhlásenie volieb

vyhlásenie volieb

volby prezidenta.docx

Oznámenie o delegovaní člena do OVK

Oznámenie o delegovaní člena do OVK

delegovanie člena.docx

žiadosť o vydanie hl.preukazu

vydanie hl.preukazov

vydanie hl.preukazov.pdf

Kandidáti

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SR

Kandidáti.pdf

Informácia

Právo voliť, právo byť volený

Informácia pre voliča.docx

Voľby do Európskeho parlamentu

Odpis zápisnice - výsledky hlasovania

Odpis zápisnice OVK - výsledky hlasovanie do EP 25.05.2019

Odpis záp.Voľby do EP.pdf

GDPR

Spracovanie os.údajov

Príloha č. 2 - oznam na úradné tabule.pdf

Delegovanie člena a náhradníka do OVK

Delegovanie člena a náhradníka do OVK

EP.docx

Informácia pre voliča

Informácia pre voliča

Voľby do EP.docx

Volby do orgánov samosprávy obcí 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ v Boldogu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Boldogu

Zoznam poslanci.pdf

Výsledky volieb

Výsledky volieb

Uverejnenie výsledkov volieb.pdf

Termín konania volieb - volebné právo

volby_2018_info.pdf

Zverejnenie el.adresy na doručenie oznámenia o deleg.člena do MVK

zverejnenie.docx

Menovanie zapisovateľa do MVK

voľby do OSO2018.docx

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Boldog

Zoznam starosta.pdf

Oznámenie

Oznámenie

Oznámenie.pdf

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí

volby_2018_pocet_obyv.pdf

Stránka