Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.09.2019

Zmluva o dielo

18

6 839,00 EUR

Intersystem EU s r.o.

Obec Boldog

05.09.2019

Zmluva

17

8 000,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Boldog

05.08.2019

Dodatok č.1 k dohode o zrušení a vyspor.

16

Neuvedené

Pavel Tankó

Obec Boldog

25.07.2019

Zmluva o dielo

04/2020

17 000,00 EUR

Ing.arch.A.Káčerová

Obec Boldog

16.07.2019

Licenčná zmluva

15

150,00 EUR

TENDERnet s r.o.

Obec Boldog

09.07.2019

Dodatok č.1

14

Neuvedené

Firecontroll Safety s r.o.

Obec Boldog

09.07.2019

Zmluva o bežnom účte

13

Neuvedené

Prima banka

Obec Boldog

24.06.2019

Dohoda o zrušení a vyporiadaní

12

5 800,00 EUR päťtisícosemsto

Pavel Tankó

Obec Boldog

14.06.2019

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve

11

Neuvedené

Rímskokatolická cirkev

Obec Boldog

27.05.2019

Zmluva o uzatvor.budúcej zmluve kanaliz.

10

Neuvedené

Bratislavská vodárenská spoločnosť

Obec Boldog

27.05.2019

Zmluva o budúcej zmluve

9.

Neuvedené

Bratislavská vodárenská spoločnosť

Obec Boldog

06.05.2019

Zmluva o poskytn.dotácie

8

3 000,00 EUR tritisíc EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Boldog

02.05.2019

Zmluva o poskyt.audit.služieb

7

1 000,00 EUR tisíc

N.M.-Audit s r.o.

Obec Boldog

24.04.2019

Zmluva o zbere a preprave ...

6

Neuvedené

VPP Senec, a.s.

Obec Boldog

20.02.2019

Zmluva triedenom zbere KO

5

Neuvedené

ENVI-PAK, a.s.

Obec Boldog

11.02.2019

Dohoda o grante

4

15 000,00 EUR

INEA

Obec Boldog

07.02.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

3

276,00 EUR

EKOTEC

Obec Boldog

25.01.2019

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

2

Neuvedené

Lívia Gerbócová

Obec Boldog

09.01.2019

Dodatok č.2 k Zmluve

1

Neuvedené

SEDO s r.o.

Obec Boldog

20.12.2018

Dodatok č.1 k Zmluve

15

Neuvedené

Enviropol SK s.r.o.

Obec Boldog

20.12.2018

Dodatok k zmluve

14

Neuvedené

AVE SK

Obec Boldog

07.12.2018

Zmluva

13

Neuvedené

Union zdravotná poisť.

Obec Boldog

09.11.2018

Zmluva o poskytovaní audit.sl.

12

720,00 EUR

N.M.-Audit s r.o.

Obec Boldog

05.10.2018

Zmluva o výpožičke

11

Neuvedené

Muzeologická spoločnosť

Obec Boldog

19.09.2018

Kúpna zmluva

10

100,00 EUR

Lívia Gerbócová

Obec Boldog

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: