Navigácia

Obsah

Zmluvy

Zmluvy po ročníkoch

2018

9. Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodníka a vjazdov - TILICO s.r.o.

zmluva_OD_Tilico.pdf

8. Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom - Asseco Solution a.s.

zmluva_Asseco.pdf

7. Zmluva o rozšírení web redakčného systému o GDPR

rozsirenie_web_redakcie_gdpr.pdf

6. Zmluva o prevádzke webového sídla

zmluva_o_prev_web_sidla.pdf

5. Zmluva o vytvorení webového sídla

zmluva_o_vytvoreni_web..pdf

4. Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov - Lomtec com a.s.

zmluva_Lomtec.pdf

3. Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti pri ochrane osobných údajov

OOS.pdf

2. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

zmluva_dotaciaDHZ.pdf

1. Zmluva o dielo s STO s.r.o. o PD pre organizáciu dopravy počas stavby Kanalizácie obce Boldog

zmluva_STOznacenie.pdf

2017

17. Zmluva o združenej dodávke plynu so SSE

SSE_zml_plyn.pdf

16. Cenová príloha k dodatku č. 2 zmluvy s AVE SK

Cen_priloha_c_2_AVE.pdf

15. Dodatok č. 2 k zmluve s AVE SK

Dodatok_c_2_AVE.pdf

14. Úprava ceny za zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu zo strany poskytovatel'a

AVE_uprava_cenyodpadu.pdf

13. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zml_auditor.pdf

12. Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Zml_prenajom_Cernay.pdf

11. Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

Zml_-Elekos_odpady.pdf

10. Zmluva o poskytovaní služieb IT poradenstva

IT_servis.pdf

9. Náhrada Zmluvy na zabezpečenie mliečnych výrobkov

NahrZml_mlieko.pdf

8. Zmluva VADAS - výkon technika požiarnej ochrany

Zml-o-vykone-pozp.pdf

7. Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti

Zmluva_zdrav_Bendova.pdf

Stránka