Domov » Články » Zápisnice navigácia

Zápisnice navigácia

 
.

 Po kliknutí na príslušný nadpis získate plné znenie v *.pdf formáte.

 

 Termíny zasadnutí Obecného zastupitežstva Boldog na rok 2017

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva dňa 13.12.2016

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2017

Návrh rozpočtu obce na rok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2017

Správa  z finančnej kontroly zo dňa 16.11.2016

Správa  z finančnej kontroly zo dňa 20.10.2016

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva dňa 20.10.2016

Správa 2 z finančnej kontroly zo dňa 05.09.2016

Správa 1 z finančnej kontroly zo dňa 05.09.2016

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva dňa 30.8.2016

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva dňa 16.6.2016

Správa z finančnej kontroly zo dňa 18.04.2016

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva dňa 23.3.2016

Správa z finančnej kontroly zo dňa 14.03.2016

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva dňa 11.2.2016

Správa z finančnej kontroly zo dňa 08.02.2016

Záverečný účet obce Boldog za rok 2015

Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2016

Záznam o kontrole 29.12.2015

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015