Domov » Články » Zmluvy roku 2014

Zmluvy roku 2014

 
.


1. Dodatok č.DZ223101200510102 ku Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2231012005101

2. Zmluva o dielo na dodávku Bezpečnostného projektu IS a ososbných údajov

3. Poistná zmluva budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu

4. Zmluva o zriadení služby elektronického občianskeho preukazu

5. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov

6. Zmluva o zbere biologického odpadu živočíšneho pôvodu

7. Zmluvo o dielo na montáž panelov merania rýchlosti v obci

8. Zmluva o dielo na riadiaci a nastavovací software

9. Zmluva o dielo - Výmena krytiny na budove Materskej školy

10. Poistná zmluva Komplexnej revitalizácie Hlavnej ulice

11. Zmluva o dielo Ecoplán - spracovanie projektového spisu