Domov » Články » Zmluvy roku 2015

Zmluvy roku 2015

 
.

Zverejňujeme zmluvy uzavreté v roku 2015. Kliknutím na odkaz v nadpise nájdete celý obsah.

1. Zmluva o dielo o spracovaní plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja - Ekoplán.

2. Zmluva o výpožičke hasičského automobilu MV SR - Boldog

3. Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech Západoslovenská distribučná a.s.

4. Zmluva o spolupráci s Malokarpatskou knižnicou v Pezinku

5. Dodatok ku zmluve s Malokarpatskou knižnicou v Pezinku


6. Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb CNS EuroGrants s.r.o.


7. Zmluva o zbere vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu