Domov » Články » Zmluvy roku 2016

Zmluvy roku 2016

 
.

Zverejňujeme zmluvy uzavreté v roku 2016. Kliknutím na odkaz v nadpise nájdete celý obsah.

1. Zmluva o dielo č.1/2016 stavba Boldog-kanalizácia a rozšírenie vodovodu

2. Zmluva o dielo č.2/2016 stavba Boldog-kanalizácia a rozšírenie vodovodu

3. Zmluva o poskytnutí dotácií na výmenu okien na budove OÚ

4. Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

5. Zmluva o dielo na búracie práce bývalej požiarnej zbrojnice v obci Boldog

6. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

7. Zmluva o dielo č. 19/2016 stavba:Boldog-kanalizácia a rozšírenie vodovodu