Navigácia

Obsah

Späť

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

vyhlásenie

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku v y h l a s u j e   čas  zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru dňom 15. júna 2018 od 00.00 hod. do odvolania

úplné znenie

Vyvesené: 15. 6. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca Webu

Späť