Navigácia

Obsah

 

 

VZN č.1/2020

VZN č.1/2020

VZN_01_2020_o nakladani s KO_platne znenie.pdf

VZN č.2/2020

VZN č.2/2020

VZN_02_2020_o miestnom poplatku za KO_platne znenie.pdf

Dodatok č.1

Dodatok č.1

Dodatok 1 k VZN 02_2019_o dani z nehnutelnosti_zdanovacie obdobie.pdf

Stránka