Menu
Boldog
Obec Boldog

Materská škola

Materská škola – Óvoda

Citujeme z internetovej stránky Materskej školy:  www.msboldog.sk

„Najdôležitejšou podmienkou toho, aby sa v dieťati vyvinula láska k životu, je pre neho to, aby bolo s ľuďmi, ktorí milujú život.“

Erich Fromm

Zamestnanci

Všetky potrebné informácie získate na www.msboldog.sk

 

Poverená riadením materskej školy:
Erika Csanaky                                  
Telefón:   0911 950 946

Učiteľka materskej školy:
Margita Szabová                                 
Telefón:   0915 275 580

Poverená vedením školskej jedálne:
Bc.Bronislava Takácsová              
Telefón: 02 / 4591 50 10  

Kuchárka:
Bc. Bronislava Takácsová                       
Telefón:  

Zriaďovateľ

Obecný úrad Boldog 89, Boldog 925 26      
Telefón:   02/ 459 15 223
Starosta obce:   Bc.Peter Múčka

Rada školy

Predseda: Andrea Časná

Podpredseda: Margita Szabová

Delegovaní za rodičov: Elvíra Janková, Nikoleta Krajčovičová

Členovia: 

Nepedagogický pracovník: Bronislava Takácsová

Pedagogický zamestnanec: Margita Szabová

Delegovaný za zriaďovateľa: Hajnalka Macsiczaová

Kontakt na Radu školy: +421 908 682 696

Rodičovské združenie

Predseda: Zuzana Kočišová

Pokladníčka: Zuzana Macsiczová

Členovia: Nadežda Blahová, Adam Neszméry

O materskej škole

Materská škola  je prízemná budova. Prevádzkovú činnosť začala 1. 9. 1986 v budove bývalej základnej školy, ktorá bola prerobená na účely MŠ, s kapacitou 18 detí. Budovu prenajíma obec od cirkvi, ktorá ho vlastní. Zriaďovateľom materskej školy je Obecný úrad v Boldogu.

Materská škola je jednotriedne predškolské zariadenie situované v jednopodlažnej účelovej budove. Vo vstupnej chodbe sa nachádzajú šatne detí, kde každé dieťa osobitne vlastní svoju skrinku. K dispozícií sú taktiež lavičky na prezliekanie a obúvanie sa. V budove sa ďalej nachádza jedáleň, kuchyňa s príslušenstvom, sklad ovocia a zeleniny, účelové priestory pre personál, riaditeľňa, sklad pomôcok a hračiek. Disponuje spálňou pre deti, ktorá slúži výhradne na tento účel a je oddelená od triedy a ostatných miestností. Postele sú v nej rozložené počas celého dňa, posteľná bielizeň sa vymieňa pravidelne. Spálňa je pravidelne vetraná a počas chladných mesiacov je tu zabezpečené kúrenie, rovnako ako aj v ostatných priestoroch materskej školy. Súčasťou materskej školy sú sociálne priestory, prispôsobené deťom a ich potrebám. Je vybavená umývadlami so studenou i teplou vodou a toaletami, prispôsobenými deťom. Kúpeľňa zodpovedá hygienickým predpisom.

 Školský dvor je uzavretý, kde sa nachádza pieskovisko, preliezky, hojdačky, vonkajšie posedenie pre deti z dreva. Budova MŠ je situovaná mimo hlavnej cesty. Na vchodových dverách je zabezpečenie, aby deti nemohli otvoriť bránu.

Počet detí zaradených do triedy materskej školy s poldennou a celodennou výchovnou starostlivosťou môže byť maximálne 18 detí. Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako 3 roky, zníži sa najvyšší počet detí v triede o jedno dieťa.

 Týkajúc sa celodennej starostlivosti o deti, dieťa má každý deň zabezpečený istý režim, výchovno – vzdelávací program, edukačné aj voľné činnosti, priestor na vývoj a učenie sa, ale taktiež aj na sebarealizáciu a hru. Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelanie. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania.

V materskej škole možno vychovávať spolu so zdravými deťmi aj ľahko mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté detí, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a deti s poruchami správania ( deti so špeciálnymi potrebami ). Do triedy možno zaradiť medzi zdravé deti najviac 2 deti. Zníženie počtu detí určí najvyšší počet detí, zníži podľa závažnosti postihnutia o 2 deti. Zníženie počtu detí určí po vyjadrení špeciálneho pedagóga, psychológa a praktického lekára pre deti a dorast, riaditeľka materskej školy po prerokovaní so zriaďovateľom.

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov. V tomto čase prevádzkové pracovníci materskej školy vykonávajú dezinfekciu priestorov. Prerušenie prevádzky oznamuje riaditeľka materskej školy oznamom spravidla 2 mesiace vopred.  V čase zimných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená max. na 5 až 7 pracovných dní z prevádzkových dôvodov. V čase prerušenia prevádzky materskej školy nezabezpečuje náhradnú materskú školu.

Podmienky prijatia do MŠ

Do materskej školy sa prijímajú detí priebežne alebo pre nasledujúci školský rok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží zákonný zástupca riaditeľke MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Oznam o podmienkach prijímania detí do MŠ zverejní riaditeľka MŠ od 15. Februára do 15.marca na budove MŠ a na dostupnom viditeľnom mieste pre občanov ( oznamovacia tabuľa OÚ ).

- Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi MŠ do 15. apríla kalendárneho roka.

- Uprednostnené sú deti s odloženou školskou dochádzkou., deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku., mladší súrodenci už prijatých detí. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky.

- Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do predškolského zariadenia počas školského roka oznámi riaditeľka zákonnému zástupcovi najneskôr do 30 dní odo dňa podania prihlášky. V prípade prijímania detí k začiatku školského roka, riaditeľka vydá rozhodnutie spravidla do 30. Apríla kalendárneho roka.

Úhrada poplatkov za dochádzku:

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením MŠ.

 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením MŠ môže byť na jedno dieťa najviac suma neprevyšujúca 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa.

 Na základe rozhodnutia zriaďovateľa, ktorý určil všeobecne záväzným nariadením výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ bude činiť mesačne 8,30 eur na dieťa, ktoré má trvalý pobyt v mieste sídla MŠ a 11,60 eur pre dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt v obci Boldog. Na čiastočnú úhradu prispieva zákonný zástupca, ktorý má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

- ktoré, má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

- ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že poberateľom dávky hmotnej núdze a príspevkov dávok v hmotnej núdzi

- ak je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu i v hmotnej núdzi

Okrem uvedeného príspevku je rodič povinný uhradiť výdavky na stravovanie dieťaťa, poplatky je rodič povinný uhradiť do 15. Dňa aktuálneho mesiaca na Obecnom úrade.

Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

- ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 dní po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

- nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi – v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku - od ošetrujúceho lekára s vyznačením začiatku a ukončenia choroby.

Prehľad o usporiadaní denných činnosti

7.00   – 9.00 :                 - schádzanie sa detí, hry a herné činnosti, pohybové a       relaxačné cvičenia, edukačné aktivity

 

 9.00   – 9.30 :                 - hygiena, desiata

 

 9.30   – 11.30:                 - edukačné aktivity, pobyt vonku

 

11.30 – 12.30:                 - hygiena, obed

 

12.30 – 14.30:                 - hygiena, odpočinok- spánok

 

14.30 – 15.15:                 - hygiena, olovrant  

 

15.15 – 16.30 :                - hry a herné činnosti, hodnotiaca činnosť, pobyt    vonku

 

16.30                               - odchod detí – koniec prevádzky

Kontakt

Materská škola - Óvoda Boldog 76 Boldogfa 925 26

Boldog 76

925 26

 

Spojenie:

02/ 45 915 010

0911/ 950 946

msboldog@gmail.com

www.msboldog.sk

Obec

Dotácia BSK - Oddychová zóna Boldog

Aktuálne počasie

dnes, sobota 15. 6. 2024
slabý dážď 26 °C 11 °C
nedeľa 16. 6. slabý dážď 24/14 °C
pondelok 17. 6. polojasno 26/14 °C
utorok 18. 6. jasná obloha 29/17 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:72
TÝŽDEŇ:777
CELKOM:288824

Zvozový harmonogram 2024 - Boldog


hore