Navigácia

Obsah

Samospráva

Ochrana osobných údajov

 

GDPR- General Data Protection Regulation


Nové nariadenie orgánov Európskej únie vstúpilo do platnosti.
Podrobné informácie sú prístupné na tejto adrese:Nakoľko samotný zákon o ochrane osobných údajov je nový zákon. Na externom odkaze https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00305863 budeme pravidelne upravovať povinné informovania a to tak, aby boli neustále v súlade s najnovšími usmerneniami Úradu na ochranu osobných údajov.


Podporované zo zdrojov EU (kód projektu: NFP313030F961):

MinisterstváJPG