Navigácia

Obsah

Samospráva

Volby

Voľby do NR SR 2023

Právo voliť

Právo voliť

právo.pdf

Vyhlásenie volieb do NR SR 2023

Vyhlásenie volieb do NR SR 2023

Voľby.pdf

Voľba poštou

voľba poštou

volba postou.docx

Vytvorenie volebného okrsku.

Vytvorenie volebného okrsku.

volba postou.docx

Delegovanie člena a náhradníka do OVK.

Delegovanie člena a náhradníka do OVK.

delegovanie.docx

Referendum 2023

Zápisnica OVK - Referendum

Zápisnica OVK - Referendum

zápisnica OVK.pdf

Špeciálny spôsob hlasovania.

Špeciálny spôsob hlavoania.

Špeciálny spôsob hlasovania_oznam.docx

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu Referendum 2023.

volby ref.docx

Delegovanie člena a náhradníka do OVK.

Delegovanie člena a náhradníka do OVK.

volby refer..docx

Informácia pre voliča Referendum.

Informácia pre voliča Referendum.

inform pre voliča Ref..pdf

Vyhlásenie referenda.

Vyhlásenie referenda.

Vyhlásenie referenda..pdf

Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022.

Špeciálne hlasovanie.

Špeciálne hlasovanie.

Specialne hlasovanie_Volby 2022.pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Report_OSO_AF226_2022-09-20_101014_792 (1).PDF

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

Report_OSO_AF225_2022-09-20_124923_21.PDF

Oznámenie o počte obyvateľov obce Boldog.

Oznámenie o počte obyvateľov obce Boldog.

Oznámenie o počte obyvateľov.pdf

Zverejnenie e-mailovej adresy na doruč.ozn.o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK.

Zverejnenie e-mailovej adresy na doruč.ozn.o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK

Zverejnenie e-mailovej adresy.pdf

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do samosprávy obcí 29.10.2022

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do samosprávy obcí 29.10.2022

voľby.docx

Oznámenie o utvorení vol.obvodu a určení počtu poslancov

Oznámenie o utvorení vol.obvodu a určení počtu poslancov

Ozn_o počte posl_.pdf

Vyhlásenie volieb do OSO a do OSK

Vyhlásenie volieb do OSO a do OSK 2022

Vyhlásenie volieb.pdf

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do OSO.pdf

Stránka