Navigácia

Obsah

Samospráva

Volby

Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Report_OSO_AF226_2022-09-20_101014_792 (1).PDF

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

Report_OSO_AF225_2022-09-20_124923_21.PDF

Oznámenie o počte obyvateľov obce Boldog.

Oznámenie o počte obyvateľov obce Boldog.

Oznámenie o počte obyvateľov.pdf

Zverejnenie e-mailovej adresy na doruč.ozn.o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK.

Zverejnenie e-mailovej adresy na doruč.ozn.o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK

Zverejnenie e-mailovej adresy.pdf

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do samosprávy obcí 29.10.2022

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do samosprávy obcí 29.10.2022

voľby.docx

Oznámenie o utvorení vol.obvodu a určení počtu poslancov

Oznámenie o utvorení vol.obvodu a určení počtu poslancov

Ozn_o počte posl_.pdf

Vyhlásenie volieb do OSO a do OSK

Vyhlásenie volieb do OSO a do OSK 2022

Vyhlásenie volieb.pdf

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do OSO.pdf

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Informácia pre voliča

Informácia pre voliča, právo voliť

Voľby NR SR.docx

Právo voliť

právo voliť

voľby do NR SR.docx

zverejňovanie elektr.adresy

zverejnenie elektronickej adresy

voľby do NR SR.docx

Voľby prezidenta SR

Kandidáti

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SR

Kandidáti.pdf

žiadosť o vydanie hl.preukazu

vydanie hl.preukazov

vydanie hl.preukazov.pdf

Oznámenie o delegovaní člena do OVK

Oznámenie o delegovaní člena do OVK

delegovanie člena.docx

Vyhlásenie volieb

vyhlásenie volieb

volby prezidenta.docx

Informácia

Právo voliť, právo byť volený

Informácia pre voliča.docx

Voľby do Európskeho parlamentu

Odpis zápisnice - výsledky hlasovania

Odpis zápisnice OVK - výsledky hlasovanie do EP 25.05.2019

Odpis záp.Voľby do EP.pdf

GDPR

Spracovanie os.údajov

Príloha č. 2 - oznam na úradné tabule.pdf

Informácia pre voliča

Informácia pre voliča

Voľby do EP.docx

Delegovanie člena a náhradníka do OVK

Delegovanie člena a náhradníka do OVK

EP.docx

Stránka