Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia - VZN - obce

VZN 3/2013 - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN-3_2013.pdf

VZN 1/2013 - o dani z nehnuteľností

VZN-1_2013.pdf

VZN 4/2009 - o poskytnutí dotácií

VZN-4_2009.pdf

VZN 3/2009 - na vylepovanie plagátov politických strán

VZN-3_2009.pdf

VZN 2/2009 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady a drobné st.odpady

VZN-2_2009.pdf

VZN 1/2009 - o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Boldog

VZN-1_2009.pdf

Stránka