Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia - VZN - obce

Dodatok č.4 k VZN

Dodatok 4 k VZN o urceni vysky a sposobe uhrady prispevkov v MS_01012023.pdf

Dodatok 4 k VZN o urceni vysky a sposobe uhrady prispevkov v MS_01012023.pdf

VZN 01 2022 o miestnych daniach.

VZN 01 2022 o miestnych daniach.

VZN 01_2022 o miestnych daniach.pdf

Všeobecne záväzné nariadenie obce Boldog č. 01/2021 o úprave miestneho poplatku za rozvoj

Všeobecne záväzné nariadenie obce Boldog č. 01/2021 o úprave miestneho poplatku za rozvoj

VZN_01_2021_Poplatok za rozvoj_2022.pdf

DODATOK Č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Boldog č. 01/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Boldog

DODATOK Č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Boldog č. 01/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Boldog

VZN_Dodatok_Nakladanie s odpadmi_2022.pdf

DODATOK Č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Boldog č. 02/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

DODATOK Č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Boldog č. 02/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN_Dodatok_Poplatky za odvoz odpadu.pdf

VZN č.02/2020 o miestnom poplatku za KO

VZN_02_2020_o miestnom poplatku za KO_platne znenie.pdf

VZN č.01/2020 o nakladaní s KO

VZN_01_2020_o nakladani s KO_platne znenie.pdf

Dodatok č.1 k VZN 02/2019 o DZN

Dodatok 1 k VZN 02_2019_o dani z nehnutelnosti_zdanovacie obdobie.pdf

Sadzobník správnych poplatkov obce Boldog

Sadzobník správnych poplatkov obce Boldog

Sadzobnik poplatkov_082020.pdf

Dodatok č.1 k VZN - BIO odpad

Dodatok 1_BIO odpad_20200803.pdf

Dodatok k VZN

Dodatok k VZN - stravné

Dodatok kVZN.pdf

Návrh VZN o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce

Návrh VZN o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce

NAVRH_VZN o chove a drzani zvierat_2019.pdf

VZN za KO a DSO

VZN č.03/2018 za KO a DSO

VZN.pdf

VZN o miestnom popl. za rozvoj

VZN č.02/2018 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN č.22018.pdf

VZN o DZN

VZN č.01/2018 o dani z nehnuteľn.

VZN.pdf

VZN 4/2017 - o dani z nehnuteľností na rok 2018

VZN_04_2017_dannehnut2018.pdf

VZN 3/2017 - o podmienkach vylepovania plagátov politických strán

VZN_03_2017_plagaty.pdf

VZN 2/2017 - o miestnom poplatku za rozvoj

VZN_02_2017_poplatok_za_rozvoj.pdf

Dodatok č.1 k VZN č.3/2015 o miestnych daniach a miestnych poplatkov

vzn_dodatok_c_1_3_2015.pdf

....../2017 - Koncepcia rozvoja informačných systémov obce Boldog

koncepcia.pdf

Stránka