Navigácia

Obsah

Samospráva

Daň z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k DZN Stiahnuté: 380x | 24.08.2018

Potvrdenie o podaní priznania k DZN Stiahnuté: 287x | 24.08.2018

Poučenie k DZN Stiahnuté: 305x | 24.08.2018

Stavebné tlačivá

Návrh na vklad FO Stiahnuté: 220x | 27.11.2018

Návrh na vklad PO Stiahnuté: 406x | 27.11.2018

Návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 286x | 22.08.2018

stavebné povolenie ČOV Stiahnuté: 477x | 22.08.2018

Zápis stavby do r.1976 Stiahnuté: 330x | 27.11.2018

žiadosť o drobnú stavbu Stiahnuté: 333x | 24.08.2018

žiadosť o kolaudáciu Stiahnuté: 389x | 21.08.2018

Žiadosť o predĺženie stavebného povolenia Stiahnuté: 260x | 24.08.2018

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 328x | 24.08.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 398x | 22.08.2018

žiadosť o výrub stromov Stiahnuté: 240x | 24.08.2018

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 264x | 22.08.2018

Evidencia obyvateľstva

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 300x | 24.08.2018

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt Stiahnuté: 326x | 24.08.2018

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt Stiahnuté: 325x | 24.08.2018

Súhlas s prihlásením občana na pobyt Stiahnuté: 275x | 24.08.2018

Stránka

  • 1