Navigácia

Obsah

Samospráva

Daň z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k DZN Stiahnuté: 220x | 24.08.2018

Potvrdenie o podaní priznania k DZN Stiahnuté: 193x | 24.08.2018

Poučenie k DZN Stiahnuté: 207x | 24.08.2018

Stavebné tlačivá

Návrh na vklad FO Stiahnuté: 159x | 27.11.2018

Návrh na vklad PO Stiahnuté: 320x | 27.11.2018

Návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 212x | 22.08.2018

stavebné povolenie ČOV Stiahnuté: 287x | 22.08.2018

Zápis stavby do r.1976 Stiahnuté: 213x | 27.11.2018

žiadosť o drobnú stavbu Stiahnuté: 224x | 24.08.2018

žiadosť o kolaudáciu Stiahnuté: 293x | 21.08.2018

Žiadosť o predĺženie stavebného povolenia Stiahnuté: 187x | 24.08.2018

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 196x | 24.08.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 264x | 22.08.2018

žiadosť o výrub stromov Stiahnuté: 180x | 24.08.2018

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 184x | 22.08.2018

Evidencia obyvateľstva

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 191x | 24.08.2018

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt Stiahnuté: 241x | 24.08.2018

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt Stiahnuté: 219x | 24.08.2018

Súhlas s prihlásením občana na pobyt Stiahnuté: 201x | 24.08.2018

Stránka

  • 1