Navigácia

Obsah

Samospráva

Daň z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k DZN Stiahnuté: 236x | 24.08.2018

Potvrdenie o podaní priznania k DZN Stiahnuté: 203x | 24.08.2018

Poučenie k DZN Stiahnuté: 220x | 24.08.2018

Stavebné tlačivá

Návrh na vklad FO Stiahnuté: 169x | 27.11.2018

Návrh na vklad PO Stiahnuté: 337x | 27.11.2018

Návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 221x | 22.08.2018

stavebné povolenie ČOV Stiahnuté: 306x | 22.08.2018

Zápis stavby do r.1976 Stiahnuté: 239x | 27.11.2018

žiadosť o drobnú stavbu Stiahnuté: 234x | 24.08.2018

žiadosť o kolaudáciu Stiahnuté: 303x | 21.08.2018

Žiadosť o predĺženie stavebného povolenia Stiahnuté: 199x | 24.08.2018

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 212x | 24.08.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 278x | 22.08.2018

žiadosť o výrub stromov Stiahnuté: 188x | 24.08.2018

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 190x | 22.08.2018

Evidencia obyvateľstva

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 211x | 24.08.2018

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt Stiahnuté: 249x | 24.08.2018

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt Stiahnuté: 237x | 24.08.2018

Súhlas s prihlásením občana na pobyt Stiahnuté: 214x | 24.08.2018

Stránka

  • 1