Navigácia

Obsah

Samospráva

Daň z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k DZN Stiahnuté: 343x | 24.08.2018

Potvrdenie o podaní priznania k DZN Stiahnuté: 256x | 24.08.2018

Poučenie k DZN Stiahnuté: 270x | 24.08.2018

Stavebné tlačivá

Návrh na vklad FO Stiahnuté: 193x | 27.11.2018

Návrh na vklad PO Stiahnuté: 366x | 27.11.2018

Návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 251x | 22.08.2018

stavebné povolenie ČOV Stiahnuté: 394x | 22.08.2018

Zápis stavby do r.1976 Stiahnuté: 279x | 27.11.2018

žiadosť o drobnú stavbu Stiahnuté: 283x | 24.08.2018

žiadosť o kolaudáciu Stiahnuté: 344x | 21.08.2018

Žiadosť o predĺženie stavebného povolenia Stiahnuté: 227x | 24.08.2018

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 275x | 24.08.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 346x | 22.08.2018

žiadosť o výrub stromov Stiahnuté: 211x | 24.08.2018

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 225x | 22.08.2018

Evidencia obyvateľstva

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 251x | 24.08.2018

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt Stiahnuté: 285x | 24.08.2018

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt Stiahnuté: 289x | 24.08.2018

Súhlas s prihlásením občana na pobyt Stiahnuté: 241x | 24.08.2018

Stránka

  • 1