Navigácia

Obsah

Samospráva

Daň z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k DZN Stiahnuté: 594x | 24.08.2018

Potvrdenie o podaní priznania k DZN Stiahnuté: 396x | 24.08.2018

Poučenie k DZN Stiahnuté: 418x | 24.08.2018

Stavebné tlačivá

Návrh na vklad FO Stiahnuté: 313x | 27.11.2018

Návrh na vklad PO Stiahnuté: 529x | 27.11.2018

Návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 384x | 22.08.2018

stavebné povolenie ČOV Stiahnuté: 661x | 22.08.2018

Zápis stavby do r.1976 Stiahnuté: 461x | 27.11.2018

žiadosť o drobnú stavbu Stiahnuté: 450x | 24.08.2018

žiadosť o kolaudáciu Stiahnuté: 513x | 21.08.2018

Žiadosť o predĺženie stavebného povolenia Stiahnuté: 350x | 24.08.2018

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 444x | 24.08.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 520x | 22.08.2018

žiadosť o výrub stromov Stiahnuté: 323x | 24.08.2018

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 375x | 22.08.2018

Evidencia obyvateľstva

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 404x | 24.08.2018

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt Stiahnuté: 438x | 24.08.2018

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt Stiahnuté: 412x | 24.08.2018

Súhlas s prihlásením občana na pobyt Stiahnuté: 374x | 24.08.2018

Stránka

  • 1