Navigácia

Obsah

Samospráva

Daň z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k DZN Stiahnuté: 72x | 24.08.2018

Potvrdenie o podaní priznania k DZN Stiahnuté: 64x | 24.08.2018

Poučenie k DZN Stiahnuté: 74x | 24.08.2018

Stavebné tlačivá

Návrh na vklad FO Stiahnuté: 44x | 27.11.2018

Návrh na vklad PO Stiahnuté: 122x | 27.11.2018

Návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 86x | 22.08.2018

stavebné povolenie ČOV Stiahnuté: 92x | 22.08.2018

Zápis stavby do r.1976 Stiahnuté: 59x | 27.11.2018

žiadosť o drobnú stavbu Stiahnuté: 59x | 24.08.2018

žiadosť o kolaudáciu Stiahnuté: 119x | 21.08.2018

Žiadosť o predĺženie stavebného povolenia Stiahnuté: 53x | 24.08.2018

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 60x | 24.08.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 86x | 22.08.2018

žiadosť o výrub stromov Stiahnuté: 58x | 24.08.2018

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 65x | 22.08.2018

Evidencia obyvateľstva

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 68x | 24.08.2018

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt Stiahnuté: 93x | 24.08.2018

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt Stiahnuté: 93x | 24.08.2018

Súhlas s prihlásením občana na pobyt Stiahnuté: 79x | 24.08.2018

Stránka

  • 1