Navigácia

Obsah

Samospráva

Daň z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k DZN Stiahnuté: 63x | 24.08.2018

Potvrdenie o podaní priznania k DZN Stiahnuté: 53x | 24.08.2018

Poučenie k DZN Stiahnuté: 64x | 24.08.2018

Stavebné tlačivá

Návrh na vklad FO Stiahnuté: 32x | 27.11.2018

Návrh na vklad PO Stiahnuté: 97x | 27.11.2018

Návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 70x | 22.08.2018

stavebné povolenie ČOV Stiahnuté: 74x | 22.08.2018

Zápis stavby do r.1976 Stiahnuté: 43x | 27.11.2018

žiadosť o drobnú stavbu Stiahnuté: 47x | 24.08.2018

žiadosť o kolaudáciu Stiahnuté: 99x | 21.08.2018

Žiadosť o predĺženie stavebného povolenia Stiahnuté: 43x | 24.08.2018

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 48x | 24.08.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 71x | 22.08.2018

žiadosť o výrub stromov Stiahnuté: 47x | 24.08.2018

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 51x | 22.08.2018

Evidencia obyvateľstva

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 55x | 24.08.2018

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt Stiahnuté: 81x | 24.08.2018

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt Stiahnuté: 79x | 24.08.2018

Súhlas s prihlásením občana na pobyt Stiahnuté: 66x | 24.08.2018

Stránka

  • 1