Navigácia

Obsah

Samospráva

Daň z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k DZN Stiahnuté: 79x | 24.08.2018

Potvrdenie o podaní priznania k DZN Stiahnuté: 70x | 24.08.2018

Poučenie k DZN Stiahnuté: 82x | 24.08.2018

Stavebné tlačivá

Návrh na vklad FO Stiahnuté: 52x | 27.11.2018

Návrh na vklad PO Stiahnuté: 144x | 27.11.2018

Návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 92x | 22.08.2018

stavebné povolenie ČOV Stiahnuté: 114x | 22.08.2018

Zápis stavby do r.1976 Stiahnuté: 74x | 27.11.2018

žiadosť o drobnú stavbu Stiahnuté: 70x | 24.08.2018

žiadosť o kolaudáciu Stiahnuté: 135x | 21.08.2018

Žiadosť o predĺženie stavebného povolenia Stiahnuté: 65x | 24.08.2018

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 67x | 24.08.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 101x | 22.08.2018

žiadosť o výrub stromov Stiahnuté: 64x | 24.08.2018

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 71x | 22.08.2018

Evidencia obyvateľstva

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 73x | 24.08.2018

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt Stiahnuté: 107x | 24.08.2018

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt Stiahnuté: 103x | 24.08.2018

Súhlas s prihlásením občana na pobyt Stiahnuté: 89x | 24.08.2018

Stránka

  • 1