Navigácia

Obsah

Samospráva

Daň z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k DZN Stiahnuté: 330x | 24.08.2018

Potvrdenie o podaní priznania k DZN Stiahnuté: 247x | 24.08.2018

Poučenie k DZN Stiahnuté: 263x | 24.08.2018

Stavebné tlačivá

Návrh na vklad FO Stiahnuté: 184x | 27.11.2018

Návrh na vklad PO Stiahnuté: 358x | 27.11.2018

Návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 242x | 22.08.2018

stavebné povolenie ČOV Stiahnuté: 356x | 22.08.2018

Zápis stavby do r.1976 Stiahnuté: 266x | 27.11.2018

žiadosť o drobnú stavbu Stiahnuté: 260x | 24.08.2018

žiadosť o kolaudáciu Stiahnuté: 328x | 21.08.2018

Žiadosť o predĺženie stavebného povolenia Stiahnuté: 218x | 24.08.2018

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 236x | 24.08.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 318x | 22.08.2018

žiadosť o výrub stromov Stiahnuté: 204x | 24.08.2018

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 210x | 22.08.2018

Evidencia obyvateľstva

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 240x | 24.08.2018

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt Stiahnuté: 272x | 24.08.2018

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt Stiahnuté: 276x | 24.08.2018

Súhlas s prihlásením občana na pobyt Stiahnuté: 231x | 24.08.2018

Stránka

  • 1