Navigácia

Obsah

Samospráva

Zápisnice

 

2022

Uznesenia

Uznesenia

Uznesenia.pdf

2021

Zápisnica OZ

Zápisnica

zápisnica 10.03.pdf

Zápisnica OZ

Zápisnica.pdf

Zápisnica OZ

Zápisnica (2).pdf

2020

Nahrávka zasadnutia OZ 05.05.2020

Nahrávka zasadnutia OZ

Boldog.mp3

Zápisnica OZ

Zápisnica OZ

Zápisnica 26.10.pdf

Zápisnica OZ

Zápisnica OZ

Zápisnica 03.08.pdf

2019

zápisnica OZ

zápisnica OZ

zápsinica.docx

Zápisnica OZ

Zápisnica OZ

zápisnica.docx

zápisnica zo zasadn OZ

zápisnica zo zasadnutia OZ

záp.docx

zápisnica

zápisnica zo zasad.OZ

záp.docx

Zápisnica zo zasadn.OZ

Zápisnica

Zápisnica.docx

zápisnica zo zasad.OZ

Zápisnica zo zasadn.OZ

Zápsinica.pdf

2018

zápisnica z ust.zasadndutia

Zápisnica z ustanovujúceho zasadn.

zápisnica .docx

Termíny zasadnutí OZ na rok 2019

Harmonogram zasadnutí OZ

Harmonogram OZ.pdf

Zápisnica zo zasadn.

Zápisnica zo dňa: 10.12.2018

zápisnica.docx

2017

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2017

Z21_Stanovisko_k_navrhu_rozpoctu_2017.pdf

Návrh rozpočtu obce na rok 2017

Z20_Rozpocet_2017_navrh.pdf

2016

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2016

Z22_Zapisnica_13_12_2016.pdf

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2017

Z19_Navrh_planu_kontrcin_2017.pdf

Stránka