Navigácia

Obsah

Samospráva

Zápisnice

 

2019

zápisnica

zápisnica zo zasad.OZ

záp.docx

Zápisnica zo zasadn.OZ

Zápisnica

Zápisnica.docx

zápisnica zo zasad.OZ

Zápisnica zo zasadn.OZ

Zápsinica.pdf

2018

zápisnica z ust.zasadndutia

Zápisnica z ustanovujúceho zasadn.

zápisnica .docx

Termíny zasadnutí OZ na rok 2019

Harmonogram zasadnutí OZ

Harmonogram OZ.pdf

Zápisnica zo zasadn.

Zápisnica zo dňa: 10.12.2018

zápisnica.docx

2017

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2017

Z21_Stanovisko_k_navrhu_rozpoctu_2017.pdf

Návrh rozpočtu obce na rok 2017

Z20_Rozpocet_2017_navrh.pdf

2016

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2016

Z22_Zapisnica_13_12_2016.pdf

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2017

Z19_Navrh_planu_kontrcin_2017.pdf

Správa z finančnej kontroly zo dňa 16.11.2016

Z18_Sprava_z_finkontr_16_11_2016.pdf

Správa z finančnej kontroly zo dňa 20.10.2016

Z17_Sprava_z_finkontr_20_10_2016.pdf

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 20.10.2016

Z16_Zapisnica_20_10_2016.pdf

Správa 2 z finančnej kontroly zo dňa 05.09.2016

Z15_Sprava2_z_finkontr_05_09_2016.pdf

Správa 1 z finančnej kontroly zo dňa 05.09.2016

Z14_Sprava1_z_finkontr_05_09_2016.pdf

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 30.8.2016

Z13_Zapisnica_30_08_2016.pdf

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 16.6.2016

Z12_Zapisnica_16_06_2016.pdf

Správa z finančnej kontroly zo dňa 18.04.2016

Z11_Sprava_z_finkontr_18_04_2016.pdf

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 23.3.2016

Z9_Zapisnica_23_03_2016.pdf

Správa z finančnej kontroly zo dňa 14.03.2016

Z8_Sprava_z_finkontr_14_03_2016.pdf

Stránka