Navigácia

Obsah

Samospráva

Zápisnice

 

2016

Správa 2 z finančnej kontroly zo dňa 05.09.2016

Z15_Sprava2_z_finkontr_05_09_2016.pdf

Správa 1 z finančnej kontroly zo dňa 05.09.2016

Z14_Sprava1_z_finkontr_05_09_2016.pdf

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 30.8.2016

Z13_Zapisnica_30_08_2016.pdf

Správa z finančnej kontroly zo dňa 18.04.2016

Z11_Sprava_z_finkontr_18_04_2016.pdf

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 23.3.2016

Z9_Zapisnica_23_03_2016.pdf

Správa z finančnej kontroly zo dňa 14.03.2016

Z8_Sprava_z_finkontr_14_03_2016.pdf

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 11.2.2016

Z7_Zapisnica_11_02_2016.pdf

Správa z finančnej kontroly zo dňa 08.02.2016

Z6_Sprava_z_finkontr_08_02_2016.pdf

Záverečný účet obce Boldog za rok 2015

Z5_Zaverecny_ucet_obce_Boldog_2015.pdf

Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2016

Z3_Navrh_planu_kontcini_2016.pdf

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 16.6.2016

Z12_Zapisnica_16_06_2016.pdf

2015

Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2016

Z4_Stanovisko_k_navrhu_rozpoctu_2016.pdf

Záznam o kontrole 29.12.2015

Z2_Zaznam_o_kontrole_29_12_2015.pdf

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015

Z1_Sprava_o_kontrcin_2015.pdf

Stránka