Obsah

Zmluvy

Zmluvy po ročníkoch

2014

1. Dodatok č.DZ223101200510102 ku Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2231012005101

Dodatok k fin prisp.pdf

2. Zmluva o dielo na dodávku Bezpečnostného projektu IS a ososbných údajov

Zmluva o dielo bezpečnost pr.pdf

3. Poistná zmluva budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu

Poistná zmluva budov.pdf

4. Zmluva o zriadení služby elektronického občianskeho preukazu

2_Z_o_spust_sl_el_OP.pdf

5. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov

4_Z_soc_sluzby.pdf

6. Zmluva o zbere biologického odpadu živočíšneho pôvodu

5_Z_zber_biolog_odpadu.pdf

7. Zmluvo o dielo na montáž panelov merania rýchlosti v obci

6_Z_IP_meranie_rychl.pdf

8. Zmluva o dielo na riadiaci a nastavovací software

7_ZOD_nastavovaci_sw.pdf

9. Zmluva o dielo - Výmena krytiny na budove Materskej školy

msFstrecha.pdf

10. Poistná zmluva Komplexnej revitalizácie Hlavnej ulice

Poistenie revitalizácie.pdf

Zml o dielo 250115

Zml o dielo 250115.pdf

2013

1. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 14.02.3013

Zmluva Z2231012005101 - text.pdf

2. Zmluva v zmysle Autorského zákona uzavretá so SLOVGRAM zo dňa 17.05.2013

Zmluva Slovgram.pdf

Zmluva o dotácii

Zmluva o dotácii.pdf

4. Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti - Janík-Tinák

Zmluva o predaji Janík.pdf

5. Zmluva o dielo "Komplexná revitalizácia hlavnej ulice v obci Boldog"

Zmluva o dielo.pdf

2012

Dodatok ku zmluve o dielo č. P-B-01/2011

Dodatok.pdf

2011

1. Zmluva o dielo Ecoplán - projekt Komplexná revitalizácia hlavnej ulice v obci Boldog

Bld-Ecoplan.pdf

2. Zmluva o dodávke pitnej vody s BVS

BVS pitná voda.pdf

3. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovateľa sociálnej služby Ružová záhrada n.o.

Ruzova zahrada.pdf

Stránka