Obsah

Zmluvy

Zmluvy po ročníkoch

2017

6. Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov

Zmluva_o_zabezpeceni_ml.vyr..pdf

5. Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi

Zmluva_o_humanitarnej_pomoci.pdf

4. Zmluva o dotácii pre Dobrovoľný hasičský zbor obce

Zmluva_DPO_SR.pdf

3. Zmluva s Boni Fructi spol. s r.o. o dodávkach ovocia a zeleniny pre deti a žiakov

Zmluva_Boni_Fructi.pdf

2. Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve s Enviripol s.r.o.

Zmluva_Enviropol.pdf

1. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zebezpečenia licencie.

Esmao.pdf

2016

1. Zmluva o dielo č.1/2016 stavba Boldog-kanalizácia a rozšírenie vodovodu

Pips1.pdf

2. Zmluva o dielo č.2/2016 stavba Boldog-kanalizácia a rozšírenie vodovodu

Pips2.pdf

3. Zmluva o poskytnutí dotácií na výmenu okien na budove OÚ

Zml_dot_okna.pdf

4. Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

recyklogroup.pdf

5. Zmluva o dielo na búracie práce bývalej požiarnej zbrojnice v obci Boldog

buraniePZ.pdf

6. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

ZMLaudit.pdf

7. Zmluva o dielo č. 19/2016 stavba:Boldog-kanalizácia a rozšírenie vodovodu

ZML_kanalvod.pdf

2015

1. Zmluva o dielo o spracovaní plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja - Ekoplán.

Zml-o-dielo-2015-Ekoplan.pdf

2. Zmluva o výpožičke hasičského automobilu MV SR - Boldog

Zml-o-vypo-HA.pdf

3. Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech Západoslovenská distribučná a.s.

Vecne-bremeno-pre-ZSD.pdf

4. Zmluva o spolupráci s Malokarpatskou knižnicou v Pezinku

ZMl-maloKarp.pdf

5. Dodatok ku zmluve s Malokarpatskou knižnicou v Pezinku

Dodatok770.pdf

6. Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb CNS EuroGrants s.r.o.

zmluvaospolupr.pdf

7. Zmluva o zbere vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu

zmluvaosepar.pdf

Stránka